Vật Liệu Hàn

Vật liệu hàn từ những nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới: Kobe/Kobelco (Nhật), Nittetsu/NSSW/Nippon Steel Welding (Nhật), Kiswel (Hàn Quốc).

Que hàn, dây hàn lõi đặc, dây hàn lõi thuốc, thuốc hàn hồ quang chìm…

Homepage - Partner logo - KOBELCO